Liên kết website

Lào Cai: Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã Sa Pa

22/04/2022

Ngày 21/4/2022, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND thị xã Sa Pa tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về hoà giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã.

Hội nghị đã quá triệt các nội dung pháp luật mới đảm bảo tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò triển khai công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của các bên tranh chấp, của cộng đồng dân cư ở cơ sở. Tại hội nghị, báo cáo viên đã trao đổi và cập nhật thông tin văn bản mới về Luật phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở…
Tại hội nghị các đại biểu thực hành các kỹ năng hòa giải thông qua các tình huống pháp luật giải quyết về tranh chấp dân sự về hôn nhân gia đình, nuôi con nuôi; tranh chấp mốc giới với bất động sản liền kề; tranh chấp tài sản; tài sản riêng của vợ chồng...Ngoài ra, báo cáo viên cũng hướng dẫn đội ngũ hòa giải viên thực hành kỹ năng, cách tra cứu, áp dụng pháp luật để giải quyết từng tình huống cụ thể. Thông qua các tình huống thực hành giả định được thực hành tại hội nghị, các hòa giải viên đã thảo luận và rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu về việc vận dụng các kỹ năng khi tiến hành công tác hòa giải ở cơ sở.
Nguyễn Lê Hằng
Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai 
Các tin đã đưa ngày: