Liên kết website

Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

20/07/2022

Triển khai Kế hoạch số 275/KH-BCY ngày 18/4/2022 của Ban Cơ yếu Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022, ngày 20/7/2022 Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL năm 2022.

Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Tiến sĩ Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp - Báo cáo viên; thành phần tham gia Hội nghị gồm: các báo cáo viên pháp luật trung ương công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL của Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện Lãnh đạo, trợ lý các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, Cơ yếu Quân đội nhân dân, Cơ yếu Công an nhân dân, Cơ yếu Ngoại giao, Cơ yếu Đảng - Chính quyền.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã nêu rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, đồng thời xác định là khâu đầu tiên của thi hành pháp luật, thông qua hoạt PBGDPL góp phần hình thành ý thức pháp luật, tăng cường năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan Nhà nước; bảo đảm hành trang kiến thức pháp lý cần thiết cho sự tham gia vào hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe Tiến sĩ Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp giới thiệu các chuyên đề: Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL và một số kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL như: kỹ năng xây dựng kế hoạch PBGDPL, kỹ năng PBGDPL trực tiếp.
 
Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm, thực trạng công tác PBGDPL trong thời gian qua. Đồng thời, trong quá trình diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác với báo cáo viên góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của Hội nghị.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 

 
Các tin đã đưa ngày: