Liên kết website

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật làm việc với Hội Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam

04/04/2024

Thực hiện chức năng tham mưu Lãnh đạo Bộ quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 29/3/2024, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức buổi làm việc với Hội Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là Hội) để nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của Hội và bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc, về phía Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật có đồng chí Lê Vệ Quốc, Cục trưởng (chủ trì buổi làm việc), đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ. Về phía Hội có sự tham dự của ông Nguyễn Đình Lục - Chủ tịch Hội, các Phó Chủ tịch Hội: Phạm Đức Lượng, Nguyễn Duy Lãm và đại diện một số đơn vị thuộc Hội.
Tại buổi làm việc, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã nghe đại diện Lãnh đạo Hội thông tin về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những khó khắn, vướng mắc và phương hướng, giải pháp hoạt động trong thời gian tới. Mặc dù thời gian vừa qua, Hội gặp rất nhiều khó khăn nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid- 19, song với sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cơ quan nhà nước có liên quan (Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp…), cùng sự cố gắng, nỗ lực của Hội nên theo báo cáo của Hội đã đạt một số kết quả như: Số lượng hội viên hiện nay là 228 hội viên. Về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ Hội đã tổ chức một số Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho hội viên; tổ chức nhiều hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, nhất là nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội với nhiều hình thức phù hợp, tham gia tố tụng trong nhiều vụ án…
Tuy nhiên, nhiệm kỳ vừa qua, Hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là công tác cán bộ, trong đó có nhân sự bị xử lý kỷ luật, công tác phát triển hội viên có lúc còn mang tính phong trào… Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức Hội, phát triển hội viên có đủ điều kiện, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong thời kỳ mới; tổ chức tập huấn về kỹ năng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên của Hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động của Hội trong giai đoạn mới; tổ chức tư vấn pháp luật, tham gia hoạt động tố tụng; đẩy mạnh công tác truyền thông về Hội; rà soát, thành lập các Trung tâm Tư vấn pháp luật và Văn phòng đại diện tại các địa phương bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Vệ Quốc ghi nhận kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2023 của Hội, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và các nhiệm vụ, giải pháp mà Hội xác định trong nhiệm kỳ tới. Để tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội, cũng như tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Cục PBGDPL và Hội, trong thời gian tới, Cục sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội. Sau Đại hội, sẽ làm việc với Hội để trao đổi, xác định những hoạt động phối hợp cụ thể, trong đó tập trung PBGDPL cho đối tượng yếu thế, như: trẻ em, phụ nữ, đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi…; công tác PBGDPL trong nhà trường; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác này…./.
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: