​​​
​​​

Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Việt Nam khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật tại Pháp (15/09/2016)

Trong các ngày từ 12/9 đến 16/9, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu dẫn đầu đi khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật tại Pháp. Tham gia đoàn công tác có các thành viên là Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế, lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng và tỉnh Điện Biên.

Bình Định: Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam năm 2016 (28/09/2016)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 26/9/2016 thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.