Vĩnh Long tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên

27/03/2017

Thực hiện Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai luật Hòa giải cơ sở; Thực hiện Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên, Sở Tư pháp Vĩnh Long đã phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh xây dựng kế hoạch phối hợp số 05/KH-TCLVT-STP ngày 06/3/2017 về việc phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên. Theo đó thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng trong 03 ngày, từ ngày 23-25/3/2017.

Qua thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải các hòa giải viên được nghe các báo cáo viên Trường Trung cấp Luật Vị Thanh và Sở Tư pháp trình bày 03 Chuyên đề với các nội dung như: Nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải cơ sở; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường; pháp luật về dân sự; pháp luật về hôn nhân và gia đình; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cơ sở...và được Trường Trung cấp Luật Vị Thanh cấp giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho hòa giải viên.
Qua 03 ngày tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về hòa giải cơ sở các hòa giải viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về một số lĩnh vực pháp luật có liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; đảm bảo có năng lực, kỹ năng tìm hiểu, học tập và vận dụng kiến thức pháp luật cơ bản phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở; có được kỹ năng cơ bản để tổ chức và thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở đảm bảo tỷ lệ hòa giải thành năm sau cao hơn năm trước; đặc biệt tạo cho người dân có ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng các quy tắc tự quản cộng đồng, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp, quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và của các chủ thể khác; vận động người dân ở cộng đồng tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.v.v.v...
Trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với trường Trung cấp Luật Vị Thanh để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho hòa giải viên theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp./.
Trịnh Minh Bình
Các tin đã đưa ngày: