Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và tọa đàm trao đổi, giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Yên Bái

22/05/2018

Thực hiện Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kế hoạch công tác năm 2018, ngày 17/5/2018, tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức Tư pháp – Hộ tịch và Tọa đàm chuyên sâu trao đổi, thảo luận về tình hình thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Hồng Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Huy Cường – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.

Tại Hội nghị tập huấn, các công chức Tư pháp – Hội tịch được giới thiệu về quy trình, kỹ năng rà soát, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL; kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và giải đáp các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ này tại cơ sở.
Tại Tọa đàm chuyên sâu với sự tham dự của đại diện các Sở, ban, ngành (Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh…); đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện trong tỉnh (Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Nội vụ, Thanh tra, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện…), các đại biểu được thông tin về tình hình qua 01 năm thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong cả nước. Từ thực tiễn công tác, các đại biểu đã đánh giá kết quả đã đạt được thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Theo đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 14/6/2017 triển khai thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ 2017 đến 2020 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ này. Tỉnh đã bổ sung đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp vào Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện; có sự phân công nhiệm vụ cho công chức theo dõi, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu theo lĩnh vực được giao quản lý. Các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đã được các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện, trong đó tiêu chí về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở đã có sự đầu tư, đổi mới về hình thức, biện pháp thực hiện. Tỉnh đã tổ chức rà soát, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 với kết quả có 74/168 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó huyện Trấn Yên có 21/22 đơn vị cấp xã đạt chuẩn.

Tuy nhiên, các đại biểu đã thẳng thắng phản ánh những khó khăn, tồn tại như: Việc đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở nhiều nơi còn lúng túng;  thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã còn khó khăn. Kinh phí bố trí cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn hạn chế. Một số nơi chỉ tổ chức đánh giá tiếp cận pháp luật đối với các xã đang xét nông thôn mới mà không đánh giá đối với tất cả đơn vị cấp xã Chất lượng tham mưu công chức Tư pháp không đồng đều…
Bên cạnh đó, các đại biểu còn đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.
 
                                                          Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
 
 
Các tin đã đưa ngày: