Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn “Một số nội dung cơ bản và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị” tại tỉnh Lâm Đồng

03/10/2018

Thực hiện Quyết định số 433/QĐ-BTP ngày 13/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”, ngày 27/9/2018 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn “Một số nội dung cơ bản và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”. Hội nghị do đồng chí Uông Ngọc Thuẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì.

Tham dự hội nghị tập huấn có đồng chí Trần Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và khoảng 70 đại biểu là đại diện Phòng Tư pháp, công chức tư pháp hộ tịch của một số huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như: Bảo Lâm, Di Linh, Đơn Dương, Lạc Dương, Đam Rông.... Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Uông Ngọc Thuẩn truyền đạt những nội dung cơ bản như: một số quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị; pháp luật Việt Nam, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị và một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị.
Qua hội nghị tập huấn các công chức tư pháp hộ tịch - những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động, nhiệm vụ của mình tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai, phổ biến có hiệu quả những nội dung này đến với cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, thực hiện đầy đủ, hiệu quả hơn các quyền con người và quyền công dân.
Các tin đã đưa ngày: