Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giải đáp khó khăn trong công tác PBGDPL, HGOCS, chuẩn TCPL tại Tuyên Quang

13/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, chiều ngày 09/8/2019, tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp khó khăn, vướng mắc về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu là công chức của Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch của 141 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Uông Ngọc Thuẩn và đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị. Về phía địa phương có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Thược – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.


Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trình bày các chuyên đề: (i) Giới thiệu nội dung cơ bản của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; (ii) Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tập trung hướng dẫn nội dung, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, đơn vị…), nhất là những vấn đề các địa phương còn gặp vướng mắc, hiểu chưa thống nhất trong thời gian vừa qua; (iii) Một số vấn đề về hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn thủ tục Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó tập trung về cách tính điểm một số tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật (đảm bảo diện tích làm việc, cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã; không để xảy ra trọng án trên địa bàn); phân loại đơn vị hành chính cấp xã; điều kiện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Quyết định số 619/QĐ-TTg; về hình thức lấy ý kiến  đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính để bảo đảm khách quan; thủ tục bầu, cho thôi hòa giải viên…
Một số ý kiến đề xuất Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật về các hình thức PBGDPL hiệu quả cho nhân dân; về thiết kế số điểm các chỉ tiêu đánh giá tiếp cận pháp luật theo hướng điểm số chẵn để đảm bảo thuận tiện trong việc chấm điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; rà soát các tiêu chí tiếp cận pháp luật để bảo đảm tính thống nhất với các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; việc sáp nhập các Tủ sách pháp luật hoạt động không hiệu quả với các thiết chế văn hóa – thông tin ở cở sở…
Kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh Tuyên Quang thời gian qua, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ trả lời bằng văn bản và đăng tải lên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật nội dung trả lời các khó khăn, vướng mắc của các địa phương tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tại 3 miền để nghiên cứu, tham khảo. Lãnh đạo Vụ cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trong việc tổ chức thành công Hội nghị và đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về các lĩnh vực nêu trên gắn với giải đáp khó khăn, vướng mắc cho đội ngũ công chức ở cơ sở./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: