Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các tiêu chí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” 04/01/2019

Sáng ngày 28/12/2018, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các tiêu chí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”. Tham dự Hội thảo có một số chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Bộ; đại diện đơn vị làm công tác pháp chế một số Bộ, ngành Trung ương (Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ,...); đại diện một số Sở Tư pháp các tỉnh lân cận Hà Nội, đại diện Phòng Tư pháp một số quận, huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Hà Nội. Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo

Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 02/01/2019

Để chuẩn hóa chương trình, nội dung, tài liệu bồi dưỡng làm cơ sở để Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tham khảo, áp dụng trong quá trình tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý; góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 28/12/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (Quyết định 3147/QĐ-BTP)

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 28/12/2018

Với mục đích tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Luật PBGDPL, Luật tiếp cận thông tin, Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên và nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội, ngày 28 tháng 12 năm 2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (Quyết định số 3121/QĐ-BTP).

Nhiều sáng kiến phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên có giá trị thiết thực 28/12/2018

Sáng 27/12, tại Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” đã tổ chức cuộc họp thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc để xem xét, xếp giải Cuộc thi. Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc chủ trì cuộc họp.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Quảng Nam 28/12/2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, ngày 26/12/2018 Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Quảng Nam cho đội ngũ cán bộ Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, đại diện Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Nguyên Đại, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam.

Xây dựng nguồn tư liệu tham khảo phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 28/12/2018

Sáng 27/12, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật. Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc.