Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 07/05/2019

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, ngày 03/5/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1526/KH-BTP về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, thông qua triển khai kế hoạch, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020.

Ngày 26/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 471/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường UDCNTT trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” 03/05/2019

Đề án được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường úng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng Chính phủ điện tử là giải pháp đột phá để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Ngày 18/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 428/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” 02/05/2019

Đề án được ban hành nhằm quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; tạo cơ chế thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; gắn công tác hòa giải ở cơ sở với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức cho đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khu vực phía Nam đi thực tế tại cơ sở 02/05/2019

Trong chuỗi các hoạt động tại tỉnh Sóc Trăng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức cho đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khu vực phía Nam đi tìm hiểu thực tế công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên. Tham gia Đoàn đi thực tế có đồng chí Phan Hồng Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Tham dự buổi làm việc với Đoàn đi thực tế có Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Mỹ Xuyên cùng đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Hòa Tú 1 và một số báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên trên địa bàn.

Giới thiệu Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 26/04/2019

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (sau đây gọi là Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg). Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019 và thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg có 04 chương và 16 điều, bao gồm: Chương I (Quy định chung, từ Điều 1 đến Điều 4), Chương II (Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, từ Điều 5 đến Điều 8), Chương III (Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân, từ Điều 9 đến Điều 13) và Chương IV (Tổ chức thực hiện, từ Điều 13 đến Điều 16).

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo đánh giá 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tỉnh Sóc Trăng 25/04/2019

Triển khai Kế hoạch số 370/KH-BTP ngày 29/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, sáng ngày 23/4/2019, tại thành phố Sóc Trăng, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo đánh giá 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Hội thảo do đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL tại tỉnh Sóc Trăng 24/04/2019

Triển khai Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, sáng ngày 23/4/2019, tại thành phố Sóc Trăng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp – Hộ tịch của 109 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; HGOCS; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL khu vực phía nam năm 2019 22/04/2019

Ngày 22-23/4/2019, tại thành phố Sóc Trăng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hoà giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 100 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo, công chức Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện của 19 tỉnh, thành phố khu vực phía nam (Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau) và đại diện Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam, giảng viên Trường Trung cấp luật Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn, Hội thảo khu vực miền Nam tại tỉnh Sóc Trăng 17/04/2019

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Số 455/QĐ-BTP ngày 22/02/2019 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát năm 2019, Bộ Tư pháp tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khu vực miền Nam tại tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 10/04/2019

Ngày 09/4/2019, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1201/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.