Thông cáo báo chí tháng 3/2017

03/08/2017

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 3 năm 2017

Thông cáo báo chí tháng 3/2017
Các tin đã đưa ngày: