Mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trong CAND 09/11/2017

Ngày 08/11/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013 - 09/11/2017) năm 2017 trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi Lễ.

Cần tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2017

Sau 04 năm triển khai Ngày Pháp luật, đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt. Tuy nhiên, cũng có nơi việc hưởng ứng Ngày Pháp luật chưa thường xuyên. Vậy để Ngày Pháp luật thực sự có sức lan tỏa cần những giải pháp nào? Xung quanh nội dung này, Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần xây dựng nông thôn mới – hành động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 09/11/2017

Nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp trân trọng giới thiệu bài viết của TS. Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp với chủ đề: “Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần xây dựng nông thôn mới - hành động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11”.

Sự hình thành và phát triển của mô hình Ngày Pháp luật 02/11/2017

Ngày Pháp luật tại Việt Nam thực chất là mô hình bắt nguồn từ sáng kiến của cơ sở. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, các tỉnh Hà Tây (trước đây), Tiền Giang, Long An... đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và sau đó được một số địa phương khác tham khảo, áp dụng. Qua theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp việc thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” tại các địa phương, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (nay là Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương) đã đánh giá đây là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng mô hình này trên phạm vi toàn quốc (Công văn số 3535/HĐPH ngày 04/10/2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ). Theo đó, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đa số các Bộ, ngành đã triển khai thực hiện mô hình này và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tế.

Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả 02 năm triển khai Ngày Pháp luật và tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 01/11/2017

Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả 02 năm triển khai Ngày Pháp luật và tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam do Thử trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tại Hà Nội, ngày 09/11/2015