Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới

05/05/2017

Vừa qua, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân và lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên pháp luật giới thiệu 04 văn bản luật và 01 Nghị định, bao gồm: Luật Thống kê năm 2015; Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Luật Trẻ em năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh: Đây là những văn bản pháp luật quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh. Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt những quy định pháp luật này có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác quản lý xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở những văn bản luật, Nghị định và nội dung được trao đổi tại hội nghị khẩn trương ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến để văn bản luật sớm đi vào cuộc sống. Đối với các đồng chí là Báo cáo viên pháp luật vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được truyền đạt, làm tốt vai trò báo cáo viên pháp luật của mình tại đơn vị, địa phương góp phần từng bước nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh./.
                                                                                           ĐINH ĐIỂN
Các tin đã đưa ngày: