Khánh Hòa: tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh lần thứ hai năm 2017.

13/07/2017

Chiều ngày 13/7/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh lần thứ hai năm 2017.

Tham dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban thuộc HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban ngành, đoàn thể, các trường học thuộc tỉnh, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện, Báo cáo viên pháp luật và cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Xuân Thân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của 03 văn bản Luật, cụ thể: Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (gồm 9 phần, 36 chương và 510 điều được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016), Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 (gồm 9 chương, 8 mục và 68 điều được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) và Luật Tiếp cận thông tin (gồm 5 chương và 37 điều được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 06/4/2016, có hiệu lực từ ngày 01/7/2018). Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Đặng Văn Khánh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp quán triệt những nội dung trọng tâm của Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 -2021.
Được biết, việc tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh được duy trì định kỳ 3 tháng/lần, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh cập nhật kịp thời những nội dung quan trọng của các văn bản pháp luật mới được ban hành, giúp cho công tác quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của từng cán bộ đạt kết quả cao, đúng quy định của pháp luật.
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: