Khánh Hòa triển khai thực hiện chương trình “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2019.

11/04/2019

Ngày 11/4/2019, tại UBND xã Ninh Tân (TX.Ninh Hòa), Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 80 đại biểu là lãnh đạo HĐND, UBND và MTTQVN xã, các cán bộ làm công tác chuyên môn, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn cùng các hòa giải viên cơ sở trên đại bàn.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Sở Tư pháp đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Ngoài ra, đại biểu tham dự hội nghị đã được cán bộ của Sở hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cùng các nội dung về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…
Được biết, Hội nghị là một trong những nội dung của Bản thỏa thuận phối hợp thực hiện chương trình “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2019 được ký kết giữa Sở Tư pháp với UBND của 4 xã: Ninh Tân (TX.Ninh Hòa), Cam An Nam (huyện Cam Lâm), Diên Lộc (huyện Diên Khánh) và Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh). Theo kế hoạch, sau Hội nghị này Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức triển khai các nội dung thỏa thuận thực hiện Chương trình tại 3 xã còn lại./.
Các tin đã đưa ngày: