Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang sôi nổi tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi”

10/09/2019

Với mục tiêu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho hoà giải viên; thúc đẩy giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, căn cứ kế hoạch tổ chức Hội thi của UBND tỉnh Hà Giang, ngày 16/7/2019, UBND huyện Hoàng Su Phì đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi huyện Hoàng Su Phì, lần thứ IV.

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi của UBND huyện, các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tại cơ sở, tạo sân chơi bổ ích cho tất cả các Tổ hòa giải trên địa bàn đều được tham gia giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm.
        Hòa cùng với không khí các hoạt động Văn hóa du lịch "Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì", Hội thi Hòa giải viên giỏi đã góp phần làm phong phú thêm hình ảnh đẹp về đồng bào các dân tộc của các xã, thị trấn trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Đến nay, đã có 22/25 xã, thị trấn hoàn thành việc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tại cấp xã, với 177/199 Tổ hỏa giải = 89% số Tổ hòa giải trên địa bàn huyện được tham gia dự thi, trao đổi, học tập kinh nghiệp ngay tại cơ sở. Sau khi hoàn thành việc tổ chức Hội thi tại cơ sở, các xã, thị trấn đã thành lập Đội, tổ chức tập luyện, chuẩn bị cho việc tham gia Hội thi cấp huyện, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2019.
Hội thi Hòa giải viên giỏi tại xã Nậm Dịch và xã Nam Sơn
 
Hội thi Hòa giải viên giỏi thị trấn Vinh Quang và xã Bản Nhùng
Hội thi Hòa giải viên giỏi xã Nậm Ty và xã Tả Sử Choóng
 

Hội thi Hòa giải viên giỏi xã Thông Nguyên
Bùi Thanh Hưởng, Phòng Tư pháp huyện Hoàng Su Phì
Các tin đã đưa ngày: