Sở Tư pháp Khánh Hòa ban hành kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng trong năm 2020

01/01/2020

Nhằm tiếp tục duy trì tổ chức “Ngày pháp luật” một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng tinh thần Chỉ thị số 46/CT-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh về triển khai “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh, ngày 30-12-2019, Sở Tư pháp Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng năm 2020 tại Sở.

Theo Kế hoạch này, trong năm 2020, “Ngày Pháp luật” được tổ chức định kỳ vào lúc 14h00 ngày 09 hàng tháng (nếu trùng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì được tổ chức vào ngày thứ sáu liền kề trước đó), với hình thức hội thảo, tọa đàm, truyền đạt kỹ năng … Nội dung sinh hoạt “Ngày Pháp luật” chú trọng đến việc phổ biến Hiến pháp, các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định… mới ban hành. Kế hoạch cũng yêu cầu, thời gian thực hiện nội dung sinh hoạt “Ngày Pháp luật” do đại diện các Phòng, Trung tâm trình bày tối thiểu là 60 phút; các Phòng, Trung tâm chủ động chọn nội dung phù hợp, phân công người thực hiện và thông báo nội dung, báo cáo viên thực hiện cho lãnh đạo Sở (qua phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước 05 ngày thực hiện.
Được biết, thời gian qua, Sở Tư pháp đã duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng, qua đó đã tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở có điều kiện tiếp cận sớm với các văn bản pháp luật mới, cũng như rèn luyện kỹ năng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
H.Dương
Các tin đã đưa ngày: