Hà Tĩnh: Sở Tư pháp tổ chức ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 29/01/2019

Nhằm góp phần tích cực thực hiện kịp thời và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh, vừa qua Sở Tư pháp đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị: Báo Hà Tĩnh; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Luật gia.

Nghệ An những kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 29/01/2019

Năm 2018, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Để tổ chức triển khai hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để đẩy mạnh công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng đối tượng, vùng miền. Các ngành, các cấp đã tích cực phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức thiết thực, đa dạng vì vậy công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả ghi nhận.

Cao Bằng: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2019 23/01/2019

Ngày 17/01/2019, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác tư pháp năm 2019. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 21/01/2019

Ngày 14/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Khánh Hòa: Tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động “Ngày pháp luật” hàng tháng trong năm 2019 21/01/2019

Ngày 18/01/2019, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đặng Văn Khánh đã ký ban hành kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng năm 2019 tại Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa.

Đà Nẵng: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 21/01/2019

Ngày 17/01/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục, pháp luật (PBGDPL) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phụ trách công tác PBGDPL thành phố chủ trì Hội nghị.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 17/01/2019

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/02/2018 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018. Ngày 08/01/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có đại biểu đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh là thành viên Hội đồng và Ban Thư ký Hội đồng

Hà Giang: Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 15/01/2019

Ngày 10/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Hà Giang, đã tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý; lãnh đạo, đại diện UBMTTQ tỉnh; các sở, ngành của tỉnh và một số huyện, thành phố.

Gia Lai: Một số kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 10/01/2019

Triển khai Kế hoạch số 4596/KH-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018. Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát các nội dung, nhiệm vụ chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương…

Hà Nam: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 08/01/2019

Để triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở (HGCS) và chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác PBGDPL; HGCS và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL năm 2019.