Công tác hòa giải ở cơ sở của Việt Nam - vấn đề nước bạn Lào quan tâm 24/07/2019

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị định về hòa giải ở cơ sở, sáng ngày 23/7/2019, Đoàn công tác của Vụ Quản lý hệ thống tư pháp, Bộ Tư pháp Lào do đồng chí Vị-Kon-Bun-Vy-Lay, Phó Vụ trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp về công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp Đoàn có đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng chí Uông Ngọc Thuẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng chí Dương Thiên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và các công chức Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở.

Bộ Tư pháp thông báo Danh mục sách pháp luật 06 tháng đầu năm 2019 23/07/2019

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Bộ Tư pháp xây dựng Công văn số 2681/BTP-PBGDPL ngày 18/7/2019 về việc thông báo Danh mục sách pháp luật 06 tháng đầu năm 2019.

Tạo môi trường tương tác giữa đoàn viên thanh niên, người dân với cơ quan nhà nước về pháp luật 22/07/2019

Ngày 22/7, đồng chí Lê Vệ Quốc Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và đồng chí Vũ Tiến Tiệp Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCSHCM cùng chủ trì buổi tọa đàm xây dựng Fanpage "tuổi trẻ Việt Nam sống và làm việc theo pháp luật".

Bộ Tư pháp hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới 15/07/2019

Triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 7 thông qua (gồm Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và 10 nghị quyết), để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định của Luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2575/BTP-PBGDPL ngày 11/7/2019 hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL.

Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 12/07/2019

Để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 thiết thực và hiệu quả, ngày 01/7/2019 Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã ban hành Công văn số 6594/MTTW-BTT hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 gửi đến Trung ương các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Long An 08/07/2019

Thực hiện Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, sáng ngày 05/7/2019, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp khó khăn, vướng mắc về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp tỉnh Long An và các Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: đồng chí Uông Ngọc Thuẩn, đồng chí Phan Hồng Nguyên.

Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW tổ chức đoàn kiểm tra tại tỉnh Bạc Liêu 07/07/2019

Trong 02 ngày: 03, 04/7/2019, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” đã tổ chức Đoàn Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại tỉnh Bạc Liêu.

Triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong ngành tòa án nhân dân năm 2019 03/07/2019

Vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 66/TANDTC-TH ngày 03/7/2019 về quán triệt thi hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Lai Châu 02/07/2019

Thực hiện Quyết định số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2019, ngày 29/6/2019, tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo, công chức Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu và các Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: Uông Ngọc Thuẩn, Phan Hồng Nguyên.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 CT/TW tại tỉnh Quảng Bình 27/06/2019

Vừa qua, ngày 20/6/2019, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW) đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá tình hình, kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW” tại tỉnh Quảng Bình.