10 câu chuyện pháp luật cho học sinh trung học, tạo nguồn tư liệu nhằm phục vụ, hỗ trợ việc dạy và học pháp luật môn Giáo dục công dân cho học sinh trung học. ">
Liên kết website

10 câu chuyện pháp luật phục vụ việc dạy và học môn Giáo dục công dân

07/11/2006

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn 10 câu chuyện pháp luật cho học sinh trung học, tạo nguồn tư liệu nhằm phục vụ, hỗ trợ việc dạy và học pháp luật môn Giáo dục công dân cho học sinh trung học.

Chủ đề các câu chuyện bao gồm:

1. Trách nhiệm của gia đình về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2. Hành vi đánh đập, hành hạ, ngược đãi trẻ em hoặc lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi.

3. Những quy định pháp luật đối với người lao động chưa thành niên.

4. Hành vi lạm dụng sức lao động trẻ em, sử dụng trẻ em làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại, làm những công việc khác trái với quy định của pháp luật.

5. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội.

6. Nghĩa vụ và quyền của người con trong gia đình.

7. Hành vi vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa.

8. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

9. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.

10. Hành vi vi phạm trật tự công cộng.

Các tin đã đưa ngày: