Liên kết website

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL tại tỉnh Bình Phước

27/07/2020

Thực hiện các Quyết định số 366/QĐ-BTP ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, sáng ngày 24/7/2020, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 220 đại biểu là lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và hòa giải viên của 02 huyện Bù Đăng và Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì và là báo cáo viên của Hội nghị về chuyên đề: “hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”; đồng chí Uông Ngọc Thuẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là báo cáo viên về chuyên đề “hướng dẫn đánh giá tiêu chí hòa giải ở cơ sở”. Đồng chí Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước cũng đã đến phát biểu chào mừng hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật giới thiệu 02 chuyên đề nêu trên. Trong quá trình diễn ra hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tập trung vào điều kiện công nhận; một số chỉ tiêu, nội dung còn lúng túng trong thực tiễn đánh giá; tài liệu kiểm chứng; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật… Bên cạnh đó, một số ý kiến phát biểu còn đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Trên cơ sở đó, các đồng chí lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã giải đáp cụ thể nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời giúp các đại biểu thống nhất nhận thức trong tham mưu với Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới hiệu quả, thiết thực; đồng thời thông tin về một số định hướng công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.
 
Kết luận Hội nghị, Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước trong việc tổ chức Hội nghị và chia sẻ với những khó khăn của địa phương. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của đại biểu tham dự tập huấn và sẽ tổng hợp, nghiên cứu sửa đổi, thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: