Liên kết website

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam

29/10/2018

Sáng ngày 26/10, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam và tập huấn, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa dự và phát biểu tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ và Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp là các báo cáo viên pháp luật tại Hội nghị; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và hơn 200 công chức, viên chức, người lao động.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện tốt Ngày Pháp luật trong thời gian qua. Năm 2013, ngày 09 tháng 11 được công bố là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Qua 5 năm thực hiện tại Bộ Nội vụ, đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, đã tạo sức lan tỏa, thực sự trở thành sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa trong đời sống pháp luật.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ chủ động xác định nội dung, hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng thể chế, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật. Mỗi công chức, viên chức, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu chuyên đề về hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, trong đó đánh giá kết quả 5 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật; nội dung, hình thức tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 và gợi mở một số định hướng triển khai trong những năm tiếp theo; đồng chí Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ giới thiệu chuyên đề về Luật tố cáo năm 2018
Các tin đã đưa ngày: