Liên kết website

Kon Tum: Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở

03/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 18/3/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên năm 2020, trong tháng 6/2020, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi và Ia H'drai tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở cho gần 300 đại biểu là công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Y Hoà - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi và Ia H'drai.
Tại Hội nghị, các đại biểu được Báo cáo viên pháp luật truyền đạt kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hoà giải viên; nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở và các văn bản liên quan; các quy định liên quan đến chi hỗ trợ cho hoà giải viên, tổ hoà giải và thủ tục hành chính trong hoạt động hoà giải ở cơ sở; một số nội dung cơ bản của pháp luật về các lĩnh vực an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng...; đồng thời tăng cường khả năng thực hành cho hòa giải viên thông qua việc hòa giải viên trực tiếp giải quyết các vụ việc cụ thể, trao đổi kinh nghiệm trong các vụ việc hoà giải...
Thông qua đó, đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải; nâng cao kỹ năng và cách thức giải quyết các tình huống tranh chấp xảy ra trên địa bàn góp phần giữ gìn đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, ổn định an ninh trật tự xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.
Lệ Quynh
Các tin đã đưa ngày: