Liên kết website

Hà Nam: Tập huấn kỹ năng phổ biến pháp luật trực tiếp và kỹ năng hòa giải ở cơ sở

03/07/2020

Thực hiện Kế hoạch liên ngành giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Sở Tư pháp về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao kỹ năng PBGDPL, hòa giải cho đội ngũ cán bộ, hội viên ở cơ sở, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn kỹ năng PBGDPL trực tiếp và hòa giải ở cơ sở cho các hội viên thuộc Nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tại các buổi tập huấn, Báo cáo viên pháp luật đã phổ biến những kỹ năng PBGDPL trực tiếp như: xây dựng đề cương bài tuyên truyền, kỹ năng thuyết trình, những yêu cầu chính trong quá trình thực hiện PBGDPL trực tiếp. Đồng thời, các đại biểu cũng được tập huấn quy trình các bước khi thực hiện hòa giải, kỹ năng thực hiện hòa giải trong một số trường hợp, các quy định pháp luật thường sử dụng trong quá trình thực hiện hòa giải...

Thông qua tập huấn đã giúp các đại biểu nắm được kỹ năng cơ bản khi thực hiện PBGDPL và hòa giải ở cơ sở. Hoạt động này đã góp phần thiết thực nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động của các Nhóm nòng cốt tuyên truyền, pháp luật và các Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật tại cơ sở./.
Thanh Tùng
Các tin đã đưa ngày: