Liên kết website

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

21/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020, ngày 09/7/2020 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại huyện Bắc Hà cho gần 270 đại biểu là thành viên của Hội đồng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn; Trưởng Công an xã, thị trấn; công chức Văn phòng - Thống kê; công chức Tài chính - Kế toán; công chức Tư pháp - Hộ tịch; công chức Văn hóa - Xã hội; Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn; đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận xã, thị trấn (gồm: Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên).

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020, ngày 09/7/2020 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại huyện Bắc Hà cho gần 270 đại biểu là thành viên của Hội đồng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn; Trưởng Công an xã, thị trấn; công chức Văn phòng - Thống kê; công chức Tài chính - Kế toán; công chức Tư pháp - Hộ tịch; công chức Văn hóa - Xã hội; Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn; đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận xã, thị trấn (gồm: Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên).

Dự và khai mạc Hội nghị có đồng chí Chu Thị Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà; đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.

Tại Hội nghị, giảng viên đã hướng dẫn nội dung cụ thể của 5 tiêu chí, 25 chỉ tiêu; hướng dẫn xây dựng tài liệu kiểm chứng và giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Các đại biểu đã thảo luận và đưa ra những đề xuất, kiến nghị trong việc lấy Phiếu ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã; các nội dung cụ thể về thực hiện chỉ tiêu thành phần về an ninh chính trị, thực hiện dân chủ ở cơ sở… Hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí thành phần 18.5 thuộc Tiêu chí 18 của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với nội dung rộng nên để hoàn thành xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các công chức cấp xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó góp phần thực hiện tốt Chương trình muc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Lào Cai./.
Nguyễn Lê Hằng – Sở Tư pháp Lào Cai 
Các tin đã đưa ngày: