Liên kết website

UBND tỉnh Quảng Bình tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật

14/08/2020

Ngày 13/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2858/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình.

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng Trang Thông tin điện tử là đầu mối cung cấp các thông tin pháp luật, liên kết với Cổng Thông tin điện tử của Trung ương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và dịch vụ thông tin được kết xuất từ một số lượng lớn các trang thông tin điện tử của các đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh Quảng Bình; tích hợp và liên kết các cơ sở dữ liệu phong phú và sẵn có lên trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó người khai thác thông tin tùy theo quyền của mình có thể truy xuất, khai thác được thông tin cần thiết.
Đề án cũng nhằm khắc phục tình trạng văn bản triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không tập trung, tạo điều kiện cho mọi đối tượng sử dụng được tiếp cận với thông tin pháp luật một cách thuận tiện, đầy đủ, chính xác, nhanh chóng và khoa học.
Giao diện của Trang Thông tin điện tử sẽ có các chuyên mục: Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của thành viên Hội đồng PBGDPL tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Hội đồng PBGDPL cấp huyện; Đề án về PBGDPL; Tin hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; Đề cương PBGDPL; Văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản chỉ đạo điều hành; Dịch vụ công trực tuyến; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Nghiên cứu, trao đổi, lấy ý kiến dự thảo văn bản; Tư vấn, hỏi - đáp pháp luật; Pháp luật và Đời sống; Hòa giải ở cơ sở; Tủ sách pháp luật; Câu lạc bộ pháp luật...
Đề án sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2020 - 2021 do Sở Tư pháp làm cơ quan chủ quản.
Đoàn Hòa
Các tin đã đưa ngày: