Liên kết website

Hội liên hiệp phụ nữ và Sở tư pháp tỉnh Lai Châu sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Phối hợp

01/09/2020

Sau 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 10/CTPH-STP-HLHPN ngày 27/3/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 (sau đây gọi là Chương trình phối hợp), Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Thứ nhất, về công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở.

Công tác này luôn được ngành Tư pháp và các cấp Hội phụ nữ quan tâm triển khai thực hiện. Hằng năm, đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được rà soát và kiện toàn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 407 báo cáo viên pháp luật, bao gồm 62 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (trong đó có 13 báo cáo viên cấp tỉnh là phụ nữ), 345 báo cáo viên pháp luật cấp huyện (trong đó có 48 báo cáo viên cấp huyện là phụ nữ). Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cấp xã là 1.484 người, trong đó có 349 tuyên truyền viên là phụ nữ. Toàn tỉnh có 985 Tổ hòa giải ở cơ sở được thành lập với 5.224 hòa giải viên (mỗi tổ có ít nhất 1 hòa giải viên là phụ nữ). Để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho phụ nữ, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Hội. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có 27 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 100 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 828 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng hướng dẫn nội dung tuyên truyền hàng tháng, xây dựng tài liệu sinh hoạt quý, cung cấp thông tin tuyên truyền tới các cấp Hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Thứ hai, về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Ngành Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ thông qua các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng; lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ; họp thôn, bản, tổ dân phố… Theo đó, đã tổ chức được 3.639 cuộc cho 141.906 lượt phụ nữ, nổi bật như: Sở Tư pháp đã tham mưu tổ chức 03 hội nghị triển khai, quán triệt văn bản luật mới cho 300 lượt người; triển khai tuyên truyền trực tiếp tại hơn 30 xã cho hơn 2.000 lượt người; tổ chức truyền thông phòng, chống xâm hại trẻ em cho trên 3.000 học sinh tại một số trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và Tiểu học trên địa bàn thành phố và huyện Than Uyên với hình thức hỏi đáp trực tiếp kết hợp trao học bổng cho 29 học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập; tổ chức 65 cuộc truyền thông về vận động hội viên, phụ nữ vùng ảnh hưởng tôn giáo tích cực thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phòng, chống xâm hại trẻ em; mất cân bằng giới tính khi sinh và tảo hôn, kết hôn cận huyết... cho 7.248 người tham gia tại các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn; tổ chức 102 buổi truyền thông cho hơn 3.200 người dân tại cộng đồng về phòng, chống mua bán người và đi xa an toàn tại các bản của một số xã trong tỉnh. Trên địa bàn huyện Tam Đường, Phòng Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện triển khai, tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 3.000 lượt hội viên, phụ nữ; huyện Mường Tè tổ chức tuyên truyền được 1.047 cuộc cho 60.345 lượt phụ nữ; huyện Sìn Hồ tổ chức 89 cuộc cho 4.254 phụ nữ; thành phố Lai Châu tổ chức được 29 hội nghị cho hơn 2.500 phụ nữ; huyện Nậm Nhùn tổ chức 12 buổi cho 3.100 lượt người.

Bên cạnh đó, Ngành Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã biên soạn, phát hành nhiều loại tài liệu phổ biến pháp luật cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, hội viên, phụ nữ và Nhân dân. Nổi bật, năm 2018: Sở Tư pháp phát hành hơn 700 cuốn Đề cương tuyên truyền pháp luật; 6 đầu sách tìm hiểu pháp luật các loại với số lượng hơn 2.000 cuốn, hơn 60.000 tờ gấp tìm hiểu pháp luật các loại. Năm 2019: Sở Tư pháp phát hành hơn 400 cuốn Đề cương tuyên truyền pháp luật; 1.000 sách tìm hiểu pháp luật các loại. Năm 2020: Sở Tư pháp biên soạn và cấp phát gần 405 cuốn đề cương tuyên truyền pháp luật, 910 cuốn sách hỏi đáp pháp luật, 37.800 tờ gấp tìm hiểu pháp các loại (biên soạn bằng tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Mông) và tiếp nhận, phát nhiểu loại tài liệu khác do Bộ Tư pháp cấp. Huyện Sìn Hồ phát hành 20.070 tờ gấp tuyên truyền, huyện Phong Thổ phát 10.413 tờ gấp, huyện Mường Tè phát 42.000 tờ gấp, Tân Uyên phát 13.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật thuộc các lĩnh vực khác nhau,... Hội LHPN tỉnh in ấn và cấp phát 20.000 tờ rơi về phòng chống xâm hại trẻ em cho 8 huyện và thành phố, 3.400 tài liệu tuyên truyền về dịch bệnh,…

Ngoài ra, trong 03 năm qua, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tham mưu tổ chức, phát động hưởng ứng nhiều cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho Nhân dân nói chung và cho phụ nữ nói riêng. Tiêu biểu như Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên” thu hút 21.502 người tham dự thi; Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020 thu hút 51.725 người dự thi; hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trong đó có đông đảo phụ nữ tham gia, hưởng ứng cuộc thi, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho phụ nữ…

Trong thời gian tới hai ngành xác định tiếp tục tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp cấp ủy, chính quyền đối với công tác PBGDPL nói chung và phụ nữ nói riêng, từng bước tạo được ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật trong phụ nữ và Nhân dân; góp phần bảo vệ và phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội. Đồng thời, tăng cường trao đổi, thông tin, phối hợp giữa hai ngành trong thực hiện các nhiệm vụ, lồng ghép, gắn triển khai các nội dung phối hợp trong các chương trình, kế hoạch PBGDPL của tỉnh và trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của hai ngành.
Vũ Quý             
Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Các tin đã đưa ngày: