Liên kết website

Cao Bằng: Tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai các văn bản pháp luật quý III năm 2020

13/10/2020

Sáng ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật quý III năm 2020. Đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng dự và chỉ đạo hội nghị.

(HĐND); đại diện thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; lực lượng vũ trang và các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố có lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, HĐND, UBND, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện đến dự.
 
Hội nghị đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Kiến trúc và Nghị định hướng dẫn thi hành; Luật Giáo dục và Nghị định hướng dẫn thi hành; Luật Thư viện; Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020[1] của HĐND tỉnh Cao Bằng và Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020[2] của HĐND tỉnh Cao Bằng.
         
Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau hội nghị các ngành, các cấp, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng các nội dung của các văn bản pháp luật nêu trên tại đơn vị, địa phương và có kế hoạch cụ thể về công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống./.
                                                                            Vân Anh -  Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

[1] Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; mức bồi dưỡng, số lượng người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
[2] Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Các tin đã đưa ngày: