Liên kết website

Hà Nội: Tổng kết Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”

13/10/2020

Ngày ngày 05/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND triển khai tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn thành phố. Đối tượng tham gia cuộc thi là báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã. Nội dung thi: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân.

Ban Tổ chức Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 09/7/2020 Thể lệ và Đề thi Cuộc thi  nhằm triển khai Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 5/6/2020 của UBND Thành phố Hà Nội.

Đối tượng dự thi là báo cáo viên pháp luật cấp Thành phố, cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Cấp Thành phố gồm các đơn vị: Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục thi hành án Dân sự Thành phố, Hội Luật gia Thành phố. Thành phố cũng khuyến khích các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị tham gia cuộc thi. Mỗi đơn vị xây dựng 01 video bài giảng pháp luật về phòng, chống tham nhũng  cho đối tượng tham gia dự thi là báo cáo viên pháp luật cấp Thành phố. Cấp huyện gồm 30 quận, huyện, thị xã. Mỗi quận, huyện, thị xã xây dựng 02 video gồm 01 video bài giảng pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đối tượng tham gia dự thi là báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 01 video hùng biện cho đối tượng tham gia là tuyên truyền viên cấp xã theo chủ đề về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo viên pháp luật tham gia dự thi lựa chọn một trong các chủ đề dưới đây để tham gia dự thi với 10 chủ đề sau: Khái niệm tham nhũng; hành vi tham nhũng; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; Quyền, nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng; Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan tổ chức, đơn vị; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống tham nhũng; Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đối với tuyên truyền viên pháp luật được lựa chọn một trong các chủ đề nêu trên và có thể lựa chọn thêm 4 chủ đề dưới đây: Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

Về thời lượng của video: Thời lượng của video bài giảng về pháp luật phòng, chống tham nhũng (tối thiểu 15 phút, tối đa 20 phút), thời lượng của video hùng biện về pháp luật phòng, chống tham nhũng  (tối thiểu 10 phút, tối đa 15 phút), sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

Tổng điểm tối đa của bài thi là 50 điểm. Điểm video dự thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo chấm điểm cho video đó. Khi kết thúc cuộc thi Ban Giám khảo sẽ thống nhất để lựa chọn xếp hạng, theo tổng số điểm được xếp thứ tự từ cao đến thấp để công bố giải thưởng theo quy định. Nếu điểm của thành viên Ban giám khảo chấm cho cùng một video mà có điểm số chênh lệch nhau giữa người chấm cao nhất và thấp nhất từ 05 điểm trở lên thì Trưởng ban giám khảo quyết định thẩm định lại.

- Mức giải thưởng đối với đối tượng tham gia dự là Báo cáo viên pháp luật cấp Thành phố: 01 giải nhất: 10.000.000 đ/giải; 02 giải nhì: 7.000.000 đ/giải; 03 giải ba: 5.000.000 đ/giải; Cấp huyện: 1 giải nhất: 10.000.000 đ/giải; 06 giải nhì: 7.000.000 đ/giải; 09 giải ba: 5.000.000 đ/giải; 14 giải khuyến khích: 3.000.000đ/giải.

- Mức giải thưởng đối đối với tuyên truyền viên pháp luật gồm: 01 giải nhất: 10.000.000 đ/giải; 06 giải nhì: 7.000.000 đ/giải;  09 giải ba: 5.000.000 đ/giải; 14 giải khuyến khích: 3.000.000 đ/giải.

- Mức giải thưởng của cuộc thi còn có thể điều chỉnh tăng từ nguồn xã hội hóa (nếu có).

Cuộc thi đã diễn ra hết sức thành công với sự tham gia của đông đảo thí sinh dự thi và nhiều video chất lượng.

Để xem các video đạt giải, Quý độc giả có thể vào đây để xem chi tiết;
Các tin đã đưa ngày: