Liên kết website

Quảng Ninh: Tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và pháp luật về phòng, chống tham nhũng

13/10/2020

Ngày 02/10/2020, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tham dự hội nghị tập huấn có gần 200 đại biểu là các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước; một số giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân các Trường THPT; đại diện báo cáo viên pháp luật cấp huyện, và lãnh đạo Phòng Tư pháp 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Huỳnh Thị Mai Anh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp tập huấn năm nay nhằm tiếp tục bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời truyền đạt những định hướng lớn của Đảng, Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị các báo cáo viên pháp luật, các giảng viên, giáo viên,  cán bộ tư pháp cần đặc biệt quan tâm, tham mưu, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung đã được tiếp thu nhằm giúp cho CBCC,VC, NLĐ và Nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên Trung ương: Đồng chí Nguyễn Quốc Văn - Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018…”; Đ/c Ngô Quỳnh Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp quán triệt “Những nội dung cơ bản của Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và một số nội dung lớn tại dự thảo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về  thực hiện Kết luận số 80-KL/TW” và truyền đạt kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp.

Lớp tập huấn là cơ hội để các cán bộ làm nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế,  PBGDPL được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; trao đổi về các phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để phục vụ có hiệu quả công tác, nhiệm vụ được giao.

Nguồn: quangninh.gov.vn 

Các tin đã đưa ngày: