Liên kết website

Nam Định: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên trên địa bàn phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định

18/11/2020

Sáng ngày 12/11/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Nam Định, UBND phường Lộc Hòa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn phường để hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Viết Mạnh – Trưởng Phòng PBGDPL, Sở Tư pháp; đồng chí Đặng Hồng Kỳ - Trưởng phòng Tư pháp thành phố Nam Định; đồng chí Hoàng Công Nam – Bí thư, Chủ tịch HDND, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường cùng các cán bộ, công chức, trưởng các ban, ngành, đoàn thể phường; Bí thư chi bộ; tổ trưởng tổ dân phố và các hòa giải viên ở cơ sở.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Viết Mạnh – Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp giới thiệu nội dung Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Giới thiệu khái quát kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong thời gian vừa qua; quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới; nội dung mới của Luật phòng chống tham nhũng; những việc cần làm để phòng, chống tham nhũng,...) và đồng chí Đặng Hồng Kỳ - Trưởng phòng Tư pháp thành phố Nam Định giới thiệu nội dung Pháp luật về hòa giải ở cơ sở (giới thiệu kiến thức chung về hòa giải ở cơ sở; một số kỹ năng hòa giải ở cơ sở...).
Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã và đang giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần giữ gìn, duy trì đoàn kết trong nội bộ nhân dân; củng cố, phát huy tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hội nghị được tổ chức thành công giúp các hòa giải viên được củng cố và bổ sung kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác hòa giải để vận dụng trong thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.
Nguồn: sotuphap.namdinh.gov.vn
Các tin đã đưa ngày: