Liên kết website

Vĩnh Long: Triển khai Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân gắn với triển khai các văn bản pháp luật mới

18/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 663/KH-HĐPH ngày 28/7/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản pháp luật mới (đợt 2 năm 2020); Công văn số 5279/UBND-NC ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản pháp luật mới.

Theo đó ngày 17/11/2020 Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức triển khai 10 văn bản pháp luật mới do Quốc hội ban hành tại kỳ hợp thứ 8 Quốc hội khóa XIV được 01 cuộc, có trên 60 lượt người tham dự. Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm Thành viên và Ban Thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Đại diện Ban Nội chính tỉnh ủy; Văn Phòng và phòng Nội chính UBND tỉnh; Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; Câu lạc bộ hưu trí - Công an tỉnh; Ban Quản lý khu công; Cán bộ phụ trách công tác pháp chế các cơ quan ngành tỉnh; Đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giáo viên dạy môn pháp luật các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh; Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh; Phóng viên Báo Vĩnh Long; Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long; Giám đốc, Phó giám đốc Sở; Trưởng, Phó phòng các phòng chuyên môn; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.
 
Qua một ngày làm việc, các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật trình bày một nội dung chính các Luật như: Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020; Luật Thanh niên 2020; Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Đầu tư 2020; Luật Xây dựng sửa đổi 2020; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020; Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020. Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (gọi tắt là Chỉ thị 32-CT/TW); Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW.v.v.v…Đây là cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới cũng như tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW trong nội bộ và ra ngoài Nhân dân bằng hình thức phù hợp, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.
Trịnh Minh Bình
Các tin đã đưa ngày: