Liên kết website

Vĩnh Phúc: Tổ chức Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật

19/11/2020

Triển khai Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tăng cường công tác PBGDPL trong năm 2020, ngày 13/11/2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự Lễ ra mắt có các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND; công chức phụ trách công tác pháp chế các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; thành viên Ban Ban Biên tập, Tổ giúp việc Ban Biên tập Trang thông tin điện tử PBGDPL; Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc. Đồng chí Kim Thị Ánh- Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Lễ ra mắt. 
 Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng là Cổng thành phần thuộc Cổng Thông tin-Giao tiếp điện tử của tỉnh, liên kết với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp với tên miền: http://pbgdpl.vinhphuc.gov.vn. Đây là kênh thông tin của Hội đồng phối hợp PBGDP tỉnh để đăng tải cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phản ánh các hoạt động PBGDPL ở Trung ương và trên địa bàn tỉnh; cung cấp công cụ tiện ích hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu tuyên truyền pháp luật, bài giảng pháp luật, tài liệu về tìm hiểu pháp luật, tủ sách pháp luật điện tử, hỏi đáp pháp luật...là công cụ phục vụ có hiệu quả nhu cầu trao đổi, xử lý thông tin thuận lợi của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh. 

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Kim Thị Ánh nêu rõ: “Để Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động hiệu quả, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên của Hội đồng PBGDPL tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp Sở Tư pháp thực hiện việc cung cấp các thông tin liên quan hoạt động PBGDPL của ngành, địa phương để đăng tải trên Trang thông tin nhằm đảm bảo nội dung phong phú, sinh động, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh”. Từ đó, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và sự hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Lê Huyền
Các tin đã đưa ngày: