Liên kết website

Quảng Bình: Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015

31/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HĐPH ngày 22/01/2021 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, ngày 30/3/2021, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quý I/2021. Tham dự hội nghị có hơn 70 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020; các nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong công tác bầu cử; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu; cơ cấu tổ chức của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; danh sách cử tri; tuyên truyền vận động bầu cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử...; nguyên tắc hòa giải đối thoại tại Tòa án; chính sách Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hòa giải; thủ tục hòa giải , đối thoại và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án...
 
Đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phổ biến, quán triệt các nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới

Hội nghị nhằm giúp các báo cáo viên nắm vững nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020; các nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là những điểm trọng tâm, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, đưa các luật đi vào cuộc sống...
Đoàn Hoà
Các tin đã đưa ngày: