Liên kết website

Lào Cai: Ra mắt Trang Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh

29/04/2021

Sáng 27/4, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ ra mắt và nhấn nút khai trương Trang Thông tin điện tử về phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh.

Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh (PBGDPL) với tên miền http://pbgdpl.laocai.gov.vn là trang thông tin thành phần thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh và có liên kết thông tin với Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp. Đây là địa chỉ cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Giàng Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lào Cai cho biết: “Việc ra mắt Trang thông tin vể phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nội dung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước chuyển đổi số trong hoạt động pháp chế”.

Việc chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh là hoạt động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đề nghị các ngành liên quan nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”, vận hành và khai thác hiệu quả Trang thông tin này. Không chỉ vậy, Sở Tư pháp cũng như các đơn vị liên quan cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu PBGDPL, Tủ sách pháp luật điện tử, chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử PBGDPL đảm bảo khả năng đồng bộ, thống nhất với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp.
Nguyễn Lê Hằng – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Các tin đã đưa ngày: