Liên kết website

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện trên địa bàn thị xã Sa Pa

29/04/2021

Triển khai Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ngày 28/4/2021 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã chủ trì tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện tại địa bàn thị xã Sa Pa.

Khai mạc hội nghị đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai đã nhấn mạnh vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở. Các đại biểu dự là Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp huyện thuộc các đơn vị huyện Văn Bàn, Bảo Yên,  Bảo Thắng, Bát Xát và thị xã Sa Pa. Nội dung đại biểu được tiếp thu góp phần giúp đại biểu nâng cao phương pháp và kỹ năng tập huấn hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở từ nguồn cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Phòng Tư pháp; cán bộ, công chức thuộc tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và các cá nhân khác có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.
 
Thông qua hội nghị Sở đã trang bị thêm cho Tập huấn viên các nội dung mới về pháp luật, cách tiếp cận pháp luật để đội ngũ này tiếp tục phát huy vai trò tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên thuộc các Tổ hòa giải  ở cơ sở, góp phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của các bên tranh chấp, của cộng đồng dân cư ở cơ sở. Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp để đạt các mục tiêu của “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai  mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Nguyễn Lê Hằng – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Các tin đã đưa ngày: