Liên kết website

Nam Định: Tích cực, tham gia thực hiện có hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

30/05/2021

Ngày 23/5/2021, hoà trong không khí ngày hội toàn dân của cả nước gần 1,5 triệu cử tri trong tỉnh Nam Định đã nô nức, hân hoan tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ hơn 97,76%. Để có được kết quả này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã chủ động, tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử, trong đó, công tác tuyên truyền có vị trí hết sức quan trọng, đóng góp thiết thực vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử, tạo không khí phấn khởi thi đua trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh triển khai tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Luôn xác định công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong thời gian qua, Sở Tư pháp đã có nhiều hoạt động kịp thời, sâu rộng, phù hợp, hiệu quả; chủ động triển khai công tác tham mưu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) liên quan đến bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với nhiều nội dung quan trọng.

Với vai trò là Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; là Thành viên Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, ngay từ đầu năm Sở Tư pháp đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động của Hội đồng và trực tiếp ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo toàn ngành Tư pháp tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền bầu cử. Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TBTT ngày 17/02/2021 của Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử của tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 132/STP-PBGDPL ngày 24/02/2021; Công văn số 199/STP-PBGDPL ngày 15/3/2021; Công văn số 425/STP-HĐPHPBGDPL ngày 13/5/2001;Kế hoạch số 151/KH-STP ngày 01/03/2021 về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 195/KH-STP ngày 15/3/2021 phát động phong trào thi đua trong cuộc bầu cử. Các văn bản trên đều được gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố Nam Định đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai một số nội dung trọng tâm trong công tác bầu cử nhất là việc quán triệt các văn bản chỉ đạo chung về công tác bầu cử của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Công tác tuyên truyền bầu cử được Sở Tư pháp chỉ đạo quyết liệt với các hình thức phong phú, đa dạng kịp thời, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả đến mọi người dân,được triển khai thành 3 đợt, duy trì thường xuyên liên tục từ tháng 2/2021 đến sau ngày bầu cử 23/5/2021. Tương ứng với từng giai đoạn và tùy theo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 đã có những hoạt động tuyên truyền hướng về cơ sở một cách đặc thù.

Điển hình không thể không thể nhắc đến đó là việc Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn cuốn Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động xây dựng Bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở;
Để người dân nắm chắc các quy định về bầu cử, Sở Tư pháp đã biên soạn, biên tập, phát hành 2.000 cuốn Bản tin Tư pháp Nam Định số I, II tháng 3 và tháng 5-2021 với nhiều bài viết tuyên truyền về cuộc bầu cử; xây dựng, in phát hành 18.800 tờ gấp pháp luật tuyên truyền tới cơ sở; đồng thời triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” trên địa bàn toàn tỉnh thu hút 7.914 lượt người dự thi.
Ngoài ra thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; viết tin, bài tuyên truyền về công tác bầu cử đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở; chủ động theo dõi, kiểm soát thông tin tuyên truyền của các đơn vị trực thuộc về cuộc bầu cử; phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời xử lý những thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả được Sở Tư pháp sử dụng tốt đó là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhất là đã phối hợp với Báo Nam định viết tin, bài tuyên truyền; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh biên tập nội dung, ghi hình để phát sóng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt thời điểm 1 tuần trước ngày bầu cử 23/5, Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng 01 bộ tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đợt cao điểm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19,phối hợp với Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh phát sóng trong đó đặc biệt có nhiều nội dung liên quan đến tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Một hoạt động nữa không thể không nhắc đến là việc Sở Tư pháp là việc tuyền truyền miệng tại Hội nghị Sở đã cử  Báo cáo viên trực tiếp giới thiệu pháp luật về bầu cử. Từ Hội nghị do Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của tỉnh tổ chức đến Hội nghị do các Sở, Ngành, mời (Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Nông Dân…); rồi việc trực tiếp dự và truyền đạt tại các huyện, thành phố giới thiệu về “Những nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; “Những nội dung cơ bản và một số điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương; “Những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” với số lượng hàng ngàn người tham dự trực tiếp.

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Đoàn thanh niên Sở tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026như: tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đưa tin, bài, các hoạt động của Đoàn tham gia tuyên truyền về cuộc bầu cử trên Trang thông tin điện tử của Sở, Zalo, Facebook…; tổ chức Hội nghị giới thiệu nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tổ chức Tọa đàm “phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác bầu cử”; Tự tổ chức hoạt động hỏi đáp pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để đoàn viên thanh niên Sở tham gia và giành được nhiều phần quà ý nghĩa; đồng thời trong tháng 4/2021 đã tổ chức để Đoàn viên, thanh niên Sở tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức.

Có thể khẳng định, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử của ngành Tư pháp trong thời gian qua đã bám sát từng bước của công tác bầu cử, qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng trong đông đảo cử tri và các tầng lớp nhân dân, làm cho cử tri nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời nhận thức rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm công dân của mình đối với cuộc bầu cử. Điều đó một lần nữa khẳng định chắc chắn rằng hoạt động tuyên truyền là nhân tố quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn toàn tỉnh thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, là ngày hội của toàn dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần vào thành công chung của công tác bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh./.
 
Phòng Phổ biến & Theo dõi thi hành pháp luật
Sở Tư pháp Nam Định
Các tin đã đưa ngày: