Liên kết website

Sở Tư pháp Hậu Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

24/11/2021

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 và Kế hoạch số 40/KH-STP ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Sở Tư pháp về tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, ngày 19 tháng 11 năm 2021 Sở Tư pháp Hậu Giang đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến cho hơn 250 đại biểu tham dự là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; công chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; giáo viên dạy môn giáo dục công dân tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Lê Vệ Quốc - Vụ Trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp
trao đổi, giải đáp
về những khó khăn, vướng mắc của địa phương
Các đại biểu tham dự đã được báo cáo viên tại điểm cầu Bộ Tư pháp triển khai các nội dung: Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương (cấp tỉnh); Kỹ năng xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở và phần trao đổi, thảo luận về xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật; các vấn đề cần trao đổi, học tập kinh nghiệm. Đặc biệt, trong phần trao đổi, thảo luận tại điểm cầu Bộ Tư pháp có sự góp mặt của đồng chí Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và đồng chí Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; tại điểm cầu Sở Tư pháp có sự tham dự của đồng chí Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Qua đó, các đại biểu tham dự đã tham gia phát biểu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc tại địa phương và cơ quan, vị mình, đồng thời chia sẽ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để nhân rộng trên địa bàn tỉnh và trên phạm vi toàn quốc.
 
Thông qua lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Tư pháp và các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lớp bồi dưỡng lần này đã tạo nên ý nghĩa quan trọng, là cầu nối trực tiếp từ các các cơ quan đơn vị địa phương đến Trung ương nhằm giải quyết nhanh chóng, kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các chính sách pháp luật liên quan đến cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương./.
Ngọc Hằng
Các tin đã đưa ngày: