Liên kết website

An Giang: Tổ chức thành công Cuộc họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 bằng hình thức trực tuyến

03/12/2021

Sáng ngày 30/11/2021, Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang giúp Hội đồng tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Google meet.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền chủ trì cuộc họp; các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các đồng chí trong Tổ thư ký giúp việc Hội đồng. 
Tại Cuộc họp, các đại biểu được nghe 03 báo cáo tham luận từ các cơ quan, đơn vị: “Những điểm nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới” (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng); “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh” (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử các vụ án hình sự tai Tòa án” (Tòa án nhân dân tỉnh) và một số cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Luật gia tỉnh.
Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đều thống nhất cao với dự thảo Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 cũng như định hướng tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và việc triển khai các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Thanh Sơn đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục quan tâm tư vấn cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bám sát Kế hoạch hoạt động của Hội đồng, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực Hội đồng và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, kế thừa các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả đã và đang được thực hiện trên thực tế; phát hiện, đề xuất các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới, sáng tạo để nhân rộng. Đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện khảo sát, đánh giá nhu cầu tìm hiểu và mức độ hiểu biết chính sách, pháp luật của người dân.

Tại cuộc họp cũng đã công bố Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017 – 2021.
Bích Ngọc
Các tin đã đưa ngày: