Liên kết website

Vĩnh Phúc thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

15/12/2021

Mới đây, đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kiểm tra và đánh giá về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương được thực hiện kiểm tra bao gồm xã Bồ Lý, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo; phường Tích Sơn, phường Đồng Tâm thành phố Vĩnh Yên và UBND huyện Tam Đảo, UBND thành phố Vĩnh Yên. Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Xác định công tác PBGDPL đóng vai trò quan trọng, tạo tiền đề ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn, thời gian qua, các địa phương đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền BGDPL, tạo sự đồng thuận trong nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quá trình thực hiện có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, công chức nhằm đảm bảo việc tuyên truyền được thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng và bối cảnh cụ thể. Trong năm 2021, công tác tuyên truyền, PBGDPL tại các địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng, chống dịch bệnh COVID-19; xử lý vi phạm đất đai; phát triển hạ tầng đô thị...

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền pháp luật là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các lãnh đạo từ huyện, thành phố đến cơ sở luôn dành thời gian đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, những vấn đề người dân quan tâm liên quan đến pháp luật. Tính riêng tại thành phố Vĩnh Yên, trong năm 2021, UBND thành phố đã tổ chức 20 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân về pháp luật đất đai; duy trì hiệu quả hoạt động của 36 tủ sách pháp luật, 111 tổ hòa giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện thành phố…

Theo đoàn kiểm tra, hầu hết các đơn vị đã có sự quan tâm, tích cực chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, triển khai và phối hợp thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện đã bám sát thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương. Nội dung, hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, đạt kết quả đáng kể trong việc nâng cao nhận thức hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, nhất là phục vụ các dự án công trình trọng điểm và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
 
Đoàn kiểm tra đã đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra đã có những đề xuất, kiến nghị với các đơn vị được kiểm tra để khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.
Kết luận tại các buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn kiểm tra Kim Thị Ánh đề nghị các đơn vị được kiểm tra tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL tại đơn vị mình, bố trí nguồn nhân lực, kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL. Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền bồi thường, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất phục vụ các dự án, công trình trọng điểm và tuyên truyền tại các điểm nóng còn xảy ra vi phạm pháp luật để ngăn chặn, phòng ngừa. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp để đưa pháp luật đến với người dân, đặc biệt là các văn bản pháp luật mới phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 
Các tin đã đưa ngày: