Liên kết website

Đồng Tháp: Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

23/06/2022

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 40 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công chức Văn phòng – Thống kê; Công chức Tư pháp - Hộ tịch của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên giới thiệu tổng thể về Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nội dung cơ bản của Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và hướng dẫn quy trình, biểu mẫu, tài liệu phục vụ việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Đây là Hội nghị tập huấn được thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quản lý, khái thác Tủ sách pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các huyện, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh.

Qua Hội nghị tập huấn, đã giúp cho các đại biểu nắm bắt đầy đủ, kịp thời các nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các hoạt động xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện./.
Phương Thịnh
Các tin đã đưa ngày: