Liên kết website

Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới

06/08/2022

Sáng ngày 03/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2022. Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Tổng cục Thống kê, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã giới thiệu những nội dung cơ bản của 5 văn bản luật mới, gồm: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu; Luật Nhà ở; Luật Điện lực; Luật Doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thi hành án dân sự (các luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022); (3) Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; (4) Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 (hai luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022); (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2021 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021).
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh: Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quản lý nhà nước, nhằm sớm đưa các quy định pháp luật đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị, an toàn trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Những văn bản được lựa chọn giới thiệu tại Hội nghị này đều là những văn bản pháp luật mới, quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống của các tầng lớp Nhân dân.

Tại Hội nghị,  đại biểu đã được các báo cáo viên truyền đạt những nội dung mới, cơ bản, quan trọng và sát với tình hình địa phương của văn bản luật. Các đại biểu đã tập trung lắng nghe để nắm bắt và tổ chức tuyên truyền, triển khai, vận dụng tại cơ sở, đơn vị đồng thời áp dụng vào thực tiễn công tác, đời sống hàng ngày đảm bảo đúng quy định./.
Hà Nhung
Các tin đã đưa ngày: