Liên kết website

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022

08/08/2022

Chiều ngày 04/8/2022, tại Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm 2022.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố cùng đông đảo đại biểu, các cơ quan Báo, Đài đến dự và đưa tin.
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, từ đầu năm đến nay cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền kịp thời trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác PBGDPL đã được quan tâm và chủ động thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng; nội dung tuyên truyền được chọn lọc, phù hợp cho từng nhóm đối tượng cụ thể, qua đó góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào đời sống.
Sở cũng đã tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố chỉ đạo thực hiện các video clip tuyên truyền về Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW và các văn bản pháp luật khác được biên tập ngắn gọn, kèm hình ảnh đồ họa trực quan sinh động giúp người nghe dễ tiếp thu và có thể đăng tải trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội mọi lúc, mọi nơi để tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật.

Sở Tư pháp cũng đã kịp thời hướng dẫn tư pháp quận, huyện thành lập các nhóm Zalo, trong đó có sự đại diện của trưởng ấp/khu vực, tổ hòa giải... và đại diện từng hộ gia đình tham gia để thuận tiện trong việc truyền tải thông tin tuyên truyền, PBGDPL. Đến nay, thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố cũng đã thành lập nhóm Zalo để thuận tiện trong việc phối hợp trao đổi ý kiến, cung cấp tài liệu PBGDPL.

Sở Tư pháp tổ chức phát động Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt” theo Kế hoạch của UBND TP nhằm phát huy và tạo sức lan tỏa những hành động đẹp, có ý nghĩa nhân văn của những cá nhân, tổ chức có đóng góp cho cộng đồng, xã hội.
 
Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật. Ông Hè cũng đánh giá cao các ngành, các cấp đã có nhiều phương pháp đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Nhiều địa phương, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo lồng ghép với các hình thức tuyên truyền có hiệu quả thông qua các hội nghị giao ban, cuộc họp, phương tiện phát thanh - truyền hình, mạng viễn thông, báo chí, sân khấu hóa, xây dựng các loại hình sáng tác như: tiểu phẩm, tác phẩm, văn học, nghệ thuật ca hát, kịch; thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. Từ những chuyển biến tích cực trên, đã có tác dụng lớn trong việc góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Bên cạnh những mặt làm được, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố nêu ra một số tồn tại về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận Nhân dân chưa cao; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị địa phương còn thiếu linh hoạt, chưa được quan tâm đúng mức, mang lại chất lượng hiệu quả chưa cao “Cần lấy hiệu quả làm thước đo. Nếu quan tâm nhiều thì kết quả sẽ tốt hơn, cách làm phù hợp thì hiệu quả mang lại sẽ cao hơn”.

Để đảm bảo công tác tuyên truyền, PBGDPL tiếp tục mang lại hiệu quả và đi vào chiều sâu, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các ngành, các cấp cần tiếp tục quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời các căn bản pháp luật mới đã được ban hành, các văn bản hướng dẫn cụ thể của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp trong việc tuyên truyền, PBGDPL; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.
Văn Dũng
Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
Các tin đã đưa ngày: