Liên kết website

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” của tỉnh Đồng Nai có 250.000 lượt thi sau đợt 1

10/08/2022

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của tỉnh Đồng Nai. Cuộc thi chính thức bắt đầu từ ngày 11/7/2022, đến nay đã thu hút hơn 250.000 lượt thi.

Cuộc thi năm nay tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh cho đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm 3 nhóm đối tượng là cán bộ, công chức; học sinh, sinh viên và thí sinh tự do. Riêng đối với nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên thì bao gồm học sinh tất cả các khối lớp thuộc bậc trung học cơ sở và tương đương trở lên.

Nội dung thi bao gồm pháp luật về các lĩnh vực: Hình sự; dân sự; giao thông; phòng, chống tham nhũng; trẻ em; xây dựng; bảo vệ môi trường; cư trú; phòng, chống ma túy. Thời gian thi từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 02/10/2022, được tổ chức thành 03 đợt thi gồm 12 tuần thi.
Giải thưởng của Cuộc thi bao gồm giải giành cho cá nhân hàng tuần và giải giành cho tập thể, cá nhân chung cuộc.Mỗi tuần sẽ có 10 giải giành cho 10 thí sinh có kết quả thi cao nhất được phân bổ theo 3 nhóm đối tượng là cán bộ, công chức 03 giải; học sinh, sinh viên 04 giải và thí sinh tự do 03 giải.

Giải chung cuộc gồm có 49 giải thưởng dành cho tập thể, cá nhân. Giải thưởng tập thể có 16 giải chia đều cho 02 khối là khối trường học và khối cơ quan nhà nước;  Giải thưởng cá nhân gồm 33 giải chia đều cho 03 nhóm đối tượng.

Đợt 1 của Cuộc thi diễn ra từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 07/8/2022 với nội dung thi gồm pháp luật về các lĩnh vực: Hình sự; dân sự; giao thông; phòng, chống tham nhũng và phòng, chống ma túy. Sau 05 năm liên tục tổ chức thì Cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng lớn và là hoạt động được nhiều người mong đợi hằng năm.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, phát động để thu hút nhiều hơn nữa các đối tượng tham gia, đặc biệt là người dân, người lao động tại các doanh nghiệp nhằm lan tỏa nhiều hơn về tinh thần chủ động tìm hiểu pháp luật trong Nhân dân./.
Đồng Hoa
Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Các tin đã đưa ngày: