Liên kết website

Sở Tư pháp Bắc Kạn triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

18/11/2022

Để tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao hoạt động tổ chức thi hành pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngày 11/11/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đại biểu là đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thành phố theo Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; ông Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh báo cáo trực tiếp những văn bản pháp luật mới và những nội dung quan trọng, có trọng tâm, trọng điểm (Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022; Luật Thi đua khen thưởng năm 2022; Kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; một số nội dung của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”).
Các đại biểu dự Hội nghị đã tích cực tương tác, trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị với các báo cáo viên về từng chuyên đề cụ thể; qua đó, góp phần trang bị thêm kiến thức cho các đại biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, tăng cường công tác phổ biến, vận dụng linh hoạt để triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn, góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống.
Nông Thị Việt Triều
Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
Các tin đã đưa ngày: