Liên kết website

Kết quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố Hải Phòng năm 2022

22/11/2022

Để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn thành phố hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng và các thành viên Hội đồng tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành nhiều Kế hoạch, Chương trình, Quyết định, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, các quận, huyện, các Sở, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, đã ban hành và tổ chức thực hiện các Kế hoạch về công tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Củng cố, kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, quận, huyện
Để bảo đảm nguồn lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL, ngày 08/8/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đã ký Quyết định số 2547/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố. Theo đó, Hội đồng gồm 41 thành viên (Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng), Tổ thư ký Hội đồng có 09 thành viên. Đồng thời các quận, huyện đã kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện.
Trong năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố và các quận, huyện đã tham mưu, tư vấn lãnh đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, định hướng, tổ chức công tác PBGDPL trên địa bàn bảo đảm sự thống nhất, đáp ứng yêu cầu chính trị, thời sự tại địa phương, nội dung pháp luật được phổ biến phù hợp với đặc điểm về dân cư trên địa bàn.
Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Xác định, lực lượng báo cáo viên pháp luật giữ vai trò nòng cốt trong viẹc PBGDPL bằng hình thức trực tiếp. Do đó, việc xây dựng đội ngũ này được Thành phố quan tâm.
Toàn thành phố hiện có 128 báo cáo viên thành phố, 276 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 2.885 tuyên truyền viên pháp luật. Trong đó, nhiều người có trình độ trên đại học, có thâm niên công tác, tích cực thực hiện công tác phổ biến pháp luật. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đã thực hiện nhiều hội nghị, lớp tập huấn phổ biến pháp luật tại địa bàn, góp phần tích cực trong công tác PBGDPL tại địa phương.
Tổ chức triển khai PBGDPL
Năm 2022, thành phố Hải Phòng đã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức  đa dạng, như tổ chức Hội nghị, xây dựng và phát sóng các chương trình PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử, zalo, facebook, biên soạn và phát hành miễn phí tài liệu, sách pháp luật, tờ rơi, tờ gấp, áp phích,.. về các lĩnh vực thiết thực với đời sống xã hội, các vấn đề được dư luận quan tâm.
Thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)
Hưởng ứng 10 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09/11/2022), Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố và các quận, huyện đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động PBGDPL thiết thực, phong phú. Cụ thể: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xây dựng 07 phóng sự trong chuyên mục “Bàn tròn pháp luật”, “Hải Phòng tích cực triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam”. Tổ chức các Hội nghị phổ biến nội dung pháp luật về phòng, chống ma túy ; an toàn giao thông; phòng chống tác hại của thuốc lá; phòng chống tác hại của rượu bia... cho thanh thiếu niên, học sinh trung học phổ thông. In và phát hành tờ gấp pháp luật tới đông đảo nhân dân (68.000 tờ gấp về quy định của Bộ luật Lao động, Luật Thanh niên, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng, chống ma túy cho công nhân, người lao động); 1000 tờ gấp về “Hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà” cho ngư dân huyện đảo Cát Bà; 1.000 tờ gấp tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng cho công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa…; 1.000 tờ gấp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đều đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật bằng việc treo, mắc áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến phố chính, các khu trung tâm, các địa điểm công cộng, các cơ quan, đơn vị hành chính, tổ chức, đoàn thể thành phố, các trường học…
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn và tổ chức Hội nghị tổng kết. Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, trong năm 2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố, các quận, huyện; đảm bảo yêu cầu về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng đáp ứng yêu cầu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 05/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trong đó xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ của hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng.
- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; tích cực hưởng ứng, khuyến khích các hình thức tuyên truyền pháp luật mới, sáng tạo trên Internet, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến…; không ngừng đổi mới, cải tiến Trang Thông tin điện tử PBGDPL thành phố đa dạng, phong phú về nội dung pháp luật, trở thành một “kênh” thông tin PBGDPL hiệu quả./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: