Liên kết website

Khánh Hòa: Triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

05/02/2023

Ngày 19/01/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo nội dung Kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai 12 nhiệm vụ nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản và các quy định về chống khai thác IUU, đặc biệt là các khuyến nghị của đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và các hình thức khác; Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình tàu cá và ngư dân hoạt động trên các vùng biển, tàu cá vi phạm khai thác IUU; Bố trí nguồn nhân lực thường trực 24/24 giờ tại Văn phòng đại diện để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát quản lý hoạt động tàu cá xuất bến, cập bến; Tổ chức trực ban giám sát tàu cá 24/7 trên Hệ thống giám sát thông tin tàu cá, kịp thời xử lý thông tin tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát vượt ranh giới cho phép khai thác; Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của 42/2019/NĐ-CP;Giám sát thủy sản qua cảng, kiểm soát tàu cá ra vào Cảng; xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu cá theo quy định; kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến ở khu vực cửa biển, cửa sông, các cảng cá trên địa bàn. Nghiêm cấm tàu cá không đủ điều kiện theo quy định xuất bến đi khaci thác thủy sản; phát hiện, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, các hành vi lợi dụng tàu cá, khai thác hải sản để buôn lậu, tổ chức vượt biên trái phép…

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả; định kỳ ngày 15 hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện và định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất tổng hợp tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
Đ.Hữu
Các tin đã đưa ngày: