Liên kết website

Đà Nẵng: Công tác PBGDPL năm 2023 cần gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm

22/02/2023

Đó là một trong những nội dung yêu cầu chỉ đạo của bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP. Đà Nẵng, chiều 16/2.

PBGDPL bằng nhiều hình thức linh hoạt
Theo báo cáo tại Hội nghị, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nên công tác triển khai các hoạt động PBGDPL gặp nhiều khó khăn; trong 6 tháng đầu năm 2022 một số hoạt động phải tạm dừng tổ chức khi không được tập trung đông người. Cụ thể là các hội nghị, hội thảo trực tiếp. Song, các cơ quan thành viên Hội đồng đã phối hợp điều chỉnh linh hoạt hình thức PBGDPL, chú trọng nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương và đạt nhiều kết quả nổi bật, cơ bản đã đi vào chiều sâu.

Các hình thức PBGDPL truyền thống như: tuyên truyền miệng, toạ đàm, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, thi tìm hiểu pháp luật, trả lời, giải đáp pháp luật, phóng sự phản ánh, phim chuyên đề, hội thi sân khấu hoá, sinh hoạt các câu lạc bộ về tuyên truyền pháp luật… được thực hiện có hiệu quả với nhiều cải tiến phong phú, sáng tạo về hình thức và nội dung, phương pháp thực hiện. Giai đoạn bước qua trạng thái bình thường mới, các hoạt động PBGDPL trực tiếp được áp dụng thường xuyên hơn, trong năm các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã tổ chức được 5.335 cuộc PBGDPL trực tiếp với 609.740 lượt người tham dự.
Ngoài ra, các cơ quan thành viên Hội đồng đã chủ động triển khai các hoạt động PBGDPL trong ngành như phát động tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” (Ban Tuyên giáo Thành ủy); Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” (Sở Giao thông Vận tải); Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (Sở Tư pháp)…

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc Cơ tu tại 2 xã Hoà Phú và Hoà Bắc huyện Hoà Vang- đây là lần đầu tiên thực hiện việc tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng tuyên truyền là người có uy tín, dân quân chính đảng thôn Tà Lang, Giàn Bí xã Hòa Bắc và thôn Phú Túc, xã Hòa Phú huyện Hòa Vang; Tổ chức biểu diễn các tiểu phẩm, kịch tuyên truyền PBGDPL với các chủ đề “Văn hóa giao thông”, “Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, “Phòng, chống ma túy”, “Vệ sinh an toàn thực phẩm” nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương “Thành phố 4 an”, “Năm văn hóa, văn minh đô thị”; Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng xe lưu động trên các tuyến đường của thành phố, pano, áp phích, triển lãm tranh, ảnh ...

Việc tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng được duy trì, tăng thời lượng phát sóng và từng bước nâng cao về chất lượng. Hoạt động biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật đã đạt được những kết quả rõ rệt hơn với việc đa dạng hoá các loại tài liệu, tăng cường in ấn các tờ gấp, tờ rơi, sách pháp luật bỏ túi với nội dung đơn giản dễ hiểu, gần gũi với đời sống người dân phù hợp với từng đối tượng. Tủ sách pháp luật tại 7 quận, huyện và 56 xã, phường trên địa bàn thành phố được xây dựng và củng cố, hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố đều đã xây dựng được tủ sách pháp luật...

Tuy nhiên, bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng cũng nhìn nhận, năm 2022, Hội đồng các quận, huyện đã có nhiều nỗ lực phấn đấu trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhưng nhìn chung công tác này triển khai tại các địa phương vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Nội dung, hình thức PBGDPL tuy đã được đổi mới nhưng có nơi vẫn chưa sát với đặc thù của từng địa bàn, lĩnh vực, nhóm đối tượng, chưa tận dụng và khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động PBGDPL. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp hoạt động chưa đều tay trong việc chuyển tải pháp luật đến cán bộ, Nhân dân...

Vai trò Sở Tư pháp ngày càng rõ nét
Sau khi nghe các báo cáo, bà Ngô Thị Kim Yến Phó Chủ tịch UBND thành phố- Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP. Đà Nẵng ghi nhận, hiện nay công tác quản lý nhà nước về PBGDPL ngày càng được quan tâm, chú trọng. Vai trò của Sở Tư pháp tiếp tục phát huy, thể hiện ngày càng rõ nét, hầu hết các văn bản mới được ban hành đều được quán triệt, phổ biến đến cán bộ, Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Bà Yến cũng cho rằng, đạt được kết quả nêu trên là do các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo công tác PBGDPL sự phối hợp có hiệu quả và nỗ lực của từng cơ quan thành viên, Hội đồng quận, huyện, trong đó có vai trò của cơ quan tư pháp trong việc tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai tổ chức thực hiện công tác PBGDPL.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TTPBGDPL các cấp vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Để triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL trong thời gian đến đạt kết quả cao, bà Ngô Thị Kim Yến đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng thành phố, Hội đồng các quận, huyện tập trung bám sát Kế hoạch công tác năm 2023 của UBND TP, Chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng; trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm.

Năm 2023 là năm thành phố triển khai chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

"Để triển khai thực hiện tốt chủ trương nêu trên, đề nghị Sở Tư pháp, Công an thành phố, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan thành viên và Hội đồng quận, huyện phải bám sát chủ trương của thành phố về thu hút đầu tư, xác định rõ những nội dung, chương trình công tác trọng tâm để chủ động tham mưu UBND, Hội đồng thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các lĩnh vực nêu trên, các văn bản liên quan đến chủ trương thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp, cá nhân, các chính sách an sinh xã hội của Trung ương và của thành phố", bà Yến nêu.

Cũng theo bà Yến, công tác PBGDPL trong năm 2023 cần gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội. Các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ quản lý tiếp tục tổ chức PBGDPL tập trung vào các đối tượng đặc thù, trọng tâm là người dân vùng ven biển, vùng có khó khăn về kinh tế tại các xã thuộc huyện Hoà Vang, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, người lao động trong doanh nghiệp, nạn nhân là bạo lực gia đình, người khuyết tật, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Giao Sở Tư pháp-cơ quan thường trực Hội đồng chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng có liên quan tham mưu UBND thành phố, Hội đồng tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch của UBND thành phố triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” được phê duyệt tại Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, bà Yến đề nghị Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiến hành rà soát để củng cố, kiện toàn lại đội ngũ này, đảm bảo hiệu quả hoạt động thời gian đến.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 
Các tin đã đưa ngày: