Liên kết website

Hà Nội xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng

22/02/2023

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới với quan điểm lấy người dân là trung tâm, là chủ thể,đặt an toán, tính mạng của người dân là trên hết, ngày 16/02/2023 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về việc truyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch được ban hành nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người dân, người lao động; vận động mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH, xây dựng hiệu quả các mô hình an toán về PCCC và CNCH theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ hủy ở trong dân”.
Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng về PCCC và CNCH gồm chủ hộ gia đình (nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, căn hộ nhà chung cư, nhà tập thể…); cá nhân, thành viên của hộ gia định. Trong đó tập chung vào các nội dung chính như: các văn bản quy phạm phạm pháp luật về PCCC và CNCH; chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới; vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH; trách nhiệm của chủ hộ gia định, cá nhân trong công tác PCCC và CNCH; các biện pháp phòng cháy, sử dụng phương tiện PCCC và CNCH khi có cháy nổ, xảy ra….
Bên cạnh đó tập trung duy trì, xây dựng, nhân rộng mô hình toàn dân tham gia PCCC và CNCH, cụ thể như: mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng, khu chung cư, tập thể an toàn PCCC, cụm liên kết Làng nghề an toàn, cụm liên kết an toàn trong Khu/Cụm công nghiệp, Cụm liên kết an toàn PCCC rừng. Theo đó mỗi mô hình có những tiêu chí riêng để xây dựng mô hình cụ thể.
Đồng thời, Kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của một số sở, ngành Thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: