Liên kết website

Sở Tư pháp Hà Tĩnh: Ký kết các chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

19/02/2023

Chiều ngày 16/02/2023, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL) năm 2023.

Tham gia Hội nghị có đồng chí Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các đồng chí đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn các cơ quan: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh. Hội nghị do đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng - Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp chủ trì.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện các chương trình phối hợp năm 2022 và định hướng thực hiện các chương trình phối hợp năm 2023. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết đã phát biểu, phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong phối hợp thực hiện công tác PBGDPL và đưa ra những giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2023. 
 
Cũng tại Hội nghị này, Sở Tư pháp đã ký kết chương trình phối hợp PBGDPL với 09 cơ quan, nội dung các chương trình phối hợp bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị./.
Thiều Chiên
Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
Các tin đã đưa ngày: