Liên kết website

Quảng Bình: Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

18/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-HĐPH ngày 18/01/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, ngày 11/4/2023, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Quý II năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cùng các đại biểu là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Trong đó, đồng chí đã giới thiệu sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đồng thời khái quát bố cục Luật Thực hiện dân chủ cơ sở. Đặc biệt, đồng chí đã phân tích một số điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở so với Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và một số văn bản pháp luật khác có liên quan.
 
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Trong đó, đồng chí đã nêu lên quan điểm về phòng chống bạo lực gia đình dưới góc độ quyền con người; các biện pháp chủ động phòng ngừa bạo lực gia đình. Đồng thời, đồng chí đã chỉ ra 10 điểm mới đáng chú ý nhất của Luật  Phòng chống bạo lực gia đình 2022, đặc biệt là có 16 hành vi bạo lực gia đình kể từ ngày 01/7/2023 (thời điểm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 có hiệu lực thi hành).
 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí đã đề nghị các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh nắm vững hơn nữa nội dung và tinh thần của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình để tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo điều kiện, tình hình thực tế để có hình thức tuyên truyền phù hợp trong đó đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 504/UBND-NCVX ngày 23/3/2023 về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông. Đồng thời, đồng chí cũng đã đề nghị các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đóng góp các ý kiến, đề xuất cách làm hay để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới đạt được hiệu quả cao hơn.
Đoàn Hòa 
Sử Tư pháp tỉnh Quảng Bình
Các tin đã đưa ngày: